Officiële website van Smoking Club Marbella | Word lid wederverkopers

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door smokingclubmarbella . Door de hele site heen verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar smokingclubmarbella. smokingclubmarbella biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Bepalingen en voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink hieraan zijn gekoppeld. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, verkopers en/of content contributors zijn.

Lees deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de diensten die op de website worden aangeboden. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die in de toekomst aan deze shop worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarigen die van u afhankelijk zijn deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch mag u tijdens het gebruik van de service de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook toegang tot de diensten te weigeren aan een persoon.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) op onversleutelde wijze kan worden overgedragen, en dit omvat (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service of het gebruik van de service, of enige toegang tot de service of contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en beperken noch beïnvloeden deze Voorwaarden.

Het is ten strengste verboden om producten van smokingclubmarbella te verkopen op een website of winkel zoals Amazon, eBay of een andere website zonder onze schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden gebruikt als enige informatiebron voor het nemen van beslissingen zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde informatie uit het verleden bevatten. Deze eerdere informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of de inhoud van de Service) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online verkrijgbaar via onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten op onze shop zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen in een geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment met een product te stoppen. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere goederen die u verkrijgt of aanschaft aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Dergelijke beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van verkopers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang tot dergelijke tools bieden op een "as is"- en "as available"-basis, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk als gevolg van of in verband met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u de optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en discretie en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder deze tools door de betreffende externe leverancier(s) worden aangeboden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (waaronder nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en diensten vallen ook onder deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen elementen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites en wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, website, producten, diensten of andere items die toegankelijk zijn op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om mee te doen aan prijsvragen) of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Reacties"), verleent u ons een onbeperkte, onherroepelijke licentie om alle Reacties die u naar ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet verplicht om (1) reacties vertrouwelijk te houden; (2) iemand een vergoeding te betalen voor geleverde reacties; of (3) te reageren op reacties.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken menen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of deze Algemene voorwaarden.

U gaat ermee akkoord opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch een computervirus of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Service of een geassocieerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of ons en/of derden proberen te misleiden wat betreft de herkomst van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van je persoonlijke gegevens op onze shop valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de service of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Er mag niet worden vertrouwd op een gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum op de Service of een verwante website om te concluderen dat de informatie op de Service of een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes uploaden of verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een verwante of niet-verwante website of het internet nadelig beïnvloedt; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of traceren; (i) te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, te browsen, te zoeken of te scannen op het web (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van onze service, enige andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van het verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Service op elk gewenst moment kunnen annuleren zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal My-Kleaner, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of schade, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product dat via de Service wordt geleverd, of voor enige andere claim die op enige wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van uw gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord My-Kleaner, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen zijn aangegaan vóór de datum van beëindiging blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of anderszins worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u niet succesvol bent, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om aan de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden te voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of kunnen we u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid of operationele regels door ons gepubliceerd op deze site of in verband met de Service vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden).

Dubbelzinnigheden met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd ten nadele van de partij die ze heeft opgesteld.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Villers sur mer , P, 14640 , Frankrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om op wijzigingen te controleren. Als je onze site blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunt u sturen naar [email protected].